Despre Proiect EmpowerWOMENt

Context
O femeie antreprenor reprezintă o sursă semnificativă de creștere în Europa; cu toate acestea femeile au nevoie de abordări diferite faţă de bărbați. Femeile s-ar putea să aleagă domenii de afaceri diferite și s-ar putea să lucreze diferit faţă de bărbaţi. Multor femei le place, de asemenea, să includă valorile sociale în activitatea lor. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de ecosisteme antreprenoriale pentru femei, bazate pe propriile lor experienţe de viață și sisteme de valori.
În acest context, ecosistem înseamnă comunități de structuri de sprijin, de ajutor reciproc și resurse ale rețelelor puse în slujba femeilor antreprenor - o interactivitate care să fie în măsură să îşi creeze propriul sistem de relaţionare de sine stătător. Proiectul îşi propune să creeze și să piloteze astfel de ecosisteme în diferitele țări partener, precum și să ofere altor comunități europene îndrumare bazată pe cazuistică.
Misiunea de bază a proiectului este aceea de a le capacita pe femeile antreprenor să creeze ele însele astfel de ecosisteme în scopul consolidării și extinderii propriilor afaceri.
Grupurile Tintă Ale Proiectului
Grupurile Tintă Locale

- Grupul ţintă primar îl reprezintă femeile antreprenor în faza de start-up aflate în situaţii de afaceri (1-3 ani) fragile şi adesea dificile (produse sau servicii) şi care au nevoie de măsuri de sprijin inclusiv de ecosisteme locale şi virtuale
- Grupul ţintă secundar îl reprezintă femeile antreprenor experimentate şi de succes care oferă celor în fază de start-up inspiraţie şi îndrumare practică utilă
- Grupul ţintă terţiar îl reprezintă ecosistemele existente, cele care sunt în curs de formare sau noile ecosisteme locale de sprijin din comunitățile partenere, inclusiv factorii cheie ai antreprenoriatului și facilitatorii din comunitate
Grupurile ţintă europene -
- Grupul ţintă primar și beneficiariele sunt grupurile de femei din întreaga Europă în fază start-up, inclusiv ecosistemele de sprijin existente sau în curs de formare
- Grupul ţintă secundar îl reprezintă publicul european din domeniul educaţiei antreprenoriale, inclusiv profesioniști, cercetători și o comunitate mai largă de actori interesaţi
- Grupul ţintă terţiar îl reprezintă factorii de decizie şi de elaborare a programelor de finanțare la nivel european în domeniul antreprenoriatului și al educaţiei antreprenoriale
Aceste grupuri țintă sunt construite de-a lungul evoluţiei proiectului, în funcţie de diseminarea rezultatelor proiectului.
Pentru mai multe informaţii despre rezultatele proiectului EmpowerWOMENt vizitaţi secţiunea "Rezultate"
Cine implementează EmpowerWOMENt
The EmpowerWOMENt - Proiectul EmpowerWOMENt este implementat de un Consorţiu transnaţional format din 8 parteneri din Turcia, Spania, Franţa, Portugalia, Austria, Italia, Romania, fiecare contribuind cu expertiză şi know-how atât pentru buna implementare a proiectului cât şi pentru elaborarea de rezultate de înaltă calitate.
Pentru mai multe informaţii despre partenerii proiectului EmpowerWOMENt vizitaţi secţiunea "Parteneri"


Copyright © 2017 Empowerwoment All rights reserved.