Atelierul Transnaţional al Femeilor Antreprenor în fazăde Start-up – Roma 20 – 24 Noiembrie 2017

Atelierul Transnaţional al Femeilor Antreprenor în fazăde Start-up – Roma 20 – 24 Noiembrie 2017

Atelierul Transnaţional al Femeilor Antreprenor în fazăde Start-up – Roma 20 – 24 Noiembrie 2017

Atelierul Transnaţional al Femeilor Antreprenor în fazăde Start-up – Roma 20 – 24 Noiembrie 2017

Atelierul Transnaţional al Femeilor Antreprenor în fazăde Start-up – Roma 20 – 24 Noiembrie 2017

A doua întalnire transnaţională - Paris (Franţa) 21-22 septembrie 2017

Kick off Meeting - Mortagua PORTUGAL 19-20 January 2017

Kick off Meeting - Mortagua PORTUGAL 19-20 January 2017

Kick off Meeting - Mortagua PORTUGAL 19-20 January 2017

Kick off Meeting - Mortagua PORTUGAL 19-20 January 2017

Intalnirea de debut – Mortagua PORTUGALIA 19-20 ianuarie 2017

A doua întalnire transnaţională - Paris (Franţa) 21-22 septembrie 2017

EmpowerWOMENt Sprijinirea Capacităţilor Antreprenoriale ale Femeilor în Faza de Start-up în Afaceri

Pentru a explica cele trei priorități pe care proiectul le va aborda, considerăm că cel mai bine putem face acest lucru prin intermediul unor citate extrase din documentele de politici din 2014.
Femeile reprezintă 52% din totalul populației europene dar numai o treime din persoanele care desfășoară activități pe cont propriu sau care inițiază afaceri în UE. Femeile reprezintă, astfel, o parte semnificativă a potențialului antreprenorial în Europa. La înființarea și conducerea unei afaceri, femeile se confruntă cu mai multe dificultăți decât bărbații, în special în ceea ce privește accesul la finanțare, formare, crearea de rețele, precum și în stabilirea unui echilibru între afaceri și viața de familie.
Femeile cu potențial de întreprinzător trebuie să fie conștiente de programele de sprijin pentru afaceri și oportunitățile de finanțare.
În 2009, Comisia a inaugurat Rețeaua Europeană a Ambasadorilor Antreprenoriatului Feminin, pentru a servi ca modele inspiraționale pentru femeile cu potențial de antreprenor. Aceasta a fost urmată în 2011 de Rețeaua Europeană a Mentorilor pentru Femeile Antreprenor, care în mod voluntar oferă sfaturi femeilor care înființează și conduc afaceri noi. În anul 2012, Comisia a făcut o propunere de îmbunătățire a echilibrului între numărul de femei și bărbați din consiliile de administrație ale societăților cotate la bursă. Chiar dacă calitatea de membru al consiliului de administrație necesită diferite competențe și abilități în comparație cu calitatea de antreprenor, mai multe femei în poziții de conducere ar putea servi drept model pentru alte femei, în general. Vizibilitatea unui număr mai mare de profesioniști de succes femei va arăta altor femei că au șanse de succes pe piața muncii.
Comisia, Planul de acțiune „Antreprenoriat 2020
Aproximativ 50% dintre noile întreprinderi eșuează în primii cinci ani. Dacă antreprenorii europeni vor fi în măsură să ofere creșterea pe care o așteptăm de la ei, trebuie să alocăm mai multe resurse pentru a îi ajuta să treacă prin această perioadă. Întreprinderilor le lipsește adeseori un ecosistem adecvat care să le permită să crească.
Comisia, Planul de acțiune „Antreprenoriat 2020
Având în vedere numărul semnificativ de persoane fără loc de muncă din Europa, sistemele de susținere a antreprenoriatului ar trebui să fie puse în aplicare pentru a încuraja înființarea de afaceri ca o modalitate de ieșire din șomaj. Sistemul de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor ar trebui să includă informații și sa furnizeze linkuri pentru a sprijini serviciile și consilierea, precum și coachingul în afaceri și mentorat. O astfel de asistență se poate extinde la furnizarea anumitor competențe (de exemplu, recunoașterea oportunităților, planificarea afacerilor, management financiar, vânzări și marketing), oferite fie informal (de exemplu, schema de mentorat) sau mai formal, prin participarea la cursuri. Sprijinul ar trebui să fie orientat spre grupuri cu potențialul cel mai ridicat (cum ar fi șomerii cu competențe profesionale, femeile sau tinerii), și ar trebui să se bazeze pe o cooperare strânsă între serviciile de ocupare, de sprijin pentru afaceri și furnizorii de finanțare. Scopul este acela de a ajuta șomerii să realizeze o tranziție eficientă înspre auto-ocupare, să sporească sustenabilitatea afacerilor lor, precum și să ofere sprijin pentru grupurile care ar putea necesita resurse suplimentare, cum ar fi tinerii sau cei la care nu se poate ajunge prin canalele tradiționale de sprijin pentru afaceri.
Efectele de capacitare și implicare vor fi create în cadrul proiectului prin cooperare, pentru care femeile vor fi co-responsabile fiind implicate în activitățile proiectului, activități care vor fi orientate cu precădere spre comunitate.
Proiectul este cofinanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului Erasmus+ și are o durată de 24 de luni.
Pentru mai multe informaţii despre proiectul EmpowerWOMENt vizitaţi secţiunea " Despre Proiect"


Copyright © 2017 Empowerwoment All rights reserved.